?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Ах, какой листопад этот лютый! Що ж вiн лютий такий?! На двух языках… - Елена Мариничева
emarinicheva
emarinicheva
Ах, какой листопад этот лютый! Що ж вiн лютий такий?! На двух языках - и то сказать невозможно...

(листопад - ноябрь, укр.
лютий - злой, рус.
лютий - февраль, укр.)
5 comments or Leave a comment
Comments
maksymus From: maksymus Date: November 19th, 2012 01:21 pm (UTC) (Link)
Нагадує «April March» в оповіданні Борхеса.
emarinicheva From: emarinicheva Date: November 19th, 2012 01:49 pm (UTC) (Link)
Пiду знайду та перечитаю :)
maksymus From: maksymus Date: November 19th, 2012 02:14 pm (UTC) (Link)
Це гра слів в оповіданні «Про творчу спадщину Герберта Квейна». На жаль, український перекладач не наважився використати цілком можливі замінники і відійти від дослівного «квітень березень».
emarinicheva From: emarinicheva Date: November 19th, 2012 02:30 pm (UTC) (Link)
А "мою" гру слiв - тiльки краще! - я ще знайшла. зараз зроблю новий допис.
lapina_natalya From: lapina_natalya Date: November 19th, 2012 05:02 pm (UTC) (Link)
Дивовижно красиво вийшло!
5 comments or Leave a comment